Politikalarımız

KALİTE POLİTİKAMIZ

Persu Suni Deri

‘‘Suni deri kullanılan her alanda kaliteli, yenilikçi, rekabetçi ve mükemmel hizmet anlayışı ile iz bırakan ürünler üretmek için varız’’ misyonuna sahip firma olarak ;

  • Müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak için, müşteri odaklı bir yönetim anlayışıyla, ürün ve hizmet kalitesinde sürekliliğin sağlanmasını kendimize hedef olarak belirledik.
    Bu doğrultuda;
  • Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımları desteklemeyi, çevreye zarar vermeyen ürünler üretmeyi, çalışanlarımızın teknik ve davranışsal yetkinliklerini arttırmayı,
  • Paydaşlarımızla birlikte sosyal sorumluluklarımızı yerine getirerek, sürdürülebilirliği sağlayacak şekilde üretimi gerçekleştirmeyi,
  • Süreçlerimizin performanslarını ölçümleyerek, sürekli iyileştirmeyi sağlamayı,
  • Ürün ve hizmetlerimizi etkileyen ulusal/ uluslararası mevzuatı ve ilgili diğer şartları takip edip uygulanmasını sağlamayı taahhüt ederiz.
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Persu Suni Deri

PERSU SUNİ DERİ SAN VE TİC. LTD. ŞTİ olarak suni deri üretiminde;

Üretim faaliyetlerimizin tüm aşamalarını sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında gerçekleştirmeyi hedeflemekteyiz. İş güvenliği ile ilgili standartlara, yerel, ulusal ve uluslararası kanun, tüzük, ve yönetmenliklere uymak, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemimizi sürekli iyileştirmek, işletmemizde iş güvenliği ile ilgili tüm önlemlerin alınmasını sağlamak kurumumuzun iş sağlığı ve güvenliği politikasıdır.

ÇEVRE POLİTİKASI

Persu Suni Deri

PERSU SUNİ DERİ SAN VE TİC. LTD. ŞTİ suni deri imalat kapsamında;

Yaşadığımız çevrenin korunmasının ve iyileştirilmesinin, işimizin ayrılmaz bir parçası olduğu bilinci ile hareket ederek, tehlikeli atık ve diğer atıkların bertaraf edilerek doğal kaynakların optimum kullanımı, hava, su, toprak kalitesinin korunması ile ilgili yönetim sistemini yasal gereklilikler doğrultusunda uygulayarak çevre yönetim sistemini sürekli iyileştirerek doğal hayatın dengesini korumak kurumumuzun çevre politikasıdır.


Sizinle beraber çalışmak bizleri onurlandıracaktır.